tel.: 698 634 645         |         tel.: 730 510 050         |         tel./fax: 34 3593258

Ubezpieczenia rolne

Każdy posiadacz lub współposiadacz gospodarstwa rolnego podlega obowiązkowi ubezpieczenia wszystkich budynków gospodarczych. Zabezpieczamy Twoje gospodarstwo na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. Ochrona może objąć także wyposażenie gospodarstwa, cenny sprzęt specjalistyczny, zwierzęta hodowlane, a nawet ziemiopłody oraz ruchomości domowe.